Hvad er eksisitentiel psykoterapi?

Vi arbejder udfra et humanistisk eksistentielt menneskesyn og den fænomenologiske metode

Min uddannelse er kombinerer tre retninger baseret på den nyeste neuroaffektive forskning, hvor elementære reaktionsmønstre og instinkter er blevet kortlagt. De omtales som de neuroaffektive kompasser.

Den første  retning er den samtalebaserede mere kognitive eksistentielle terapi, hvor vores livsvilkår og værdier bearbejdes. Kontakten mellem terapeut og klient er central  ikke rådgivende men lyttende, perspektiverende og tolerant….der er fokus på accept og forandring.

Den anden retning relaterer til den tidlige tilknytning. Her arbejdes med fastløste mønstre, der oftes er formet i barndommen men også kan opstå som uhensigtmæssige handlinger i familie og -arbejds relationer. Med stærk forbindelse til forståelsen af de neuroaffektive kompasser arbejder man med lære nye måder at regulere sig selv på. At mærke i sin krop, hvad man føler og i ro handle derpå fremfor at reagere uovervejet spontant.

Den tredie retning kaldes EFT emotionel focussed therapy. 

EFT sætter nu’et i centrum, fokuserer og vækker de underlæggende og ubevidste følelser, fører dem frem i lyset så klienten sammen med terapeuten bedre kan forstå dem og derved sig selv.

Følelserne bruges som et navigationssystem, der fortæller os, hvad der er vigtigt ” her og nu”, hvad vi har brug for og hvordan vi handler i overensstemmelse med os selv og vores omgivelser.

Eksistentiel psykoterapi støtter mennesker til at forstå, regulere og udtrykke følelser og søger at udvikle vores egenforståelse, reflektion og accept.